>>S t a r t s i d a - a l b u m l i s t a <<  /  Utsattning av fisk i Kullsjon 2007-07-03 [inskickat av Rolf Lindau]
1Fiskebilenanlander.JPG
Original 1024x768 (261Kb)
Förminskad 800x600
Fiskebilen anländer.
2oppnarlocket.JPG
Original 1024x768 (218Kb)
Förminskad 800x600
Öppnar locket.
3FyllertunnanmedvattenovervakasavWille.JPG
Original 1024x768 (247Kb)
Förminskad 800x600
Fyller tunnan med vatten övervakas av Wille.
4Havarfiskenitunnan.JPG
Original 1024x768 (193Kb)
Förminskad 800x600
Håvar fisken i tunnan.
5Isattningsjon.JPG
Original 1024x768 (170Kb)
Förminskad 800x600
Isättning sjön.
6Fiskeisattningenklar.JPG
Original 1024x768 (159Kb)
Förminskad 800x600
Fiskeisättningen klar.