Huvudsidan Om föreningen/historik Sportfiskarnas Etik Artiklar/tips Kontakta oss
U p p h i t t a t Fiskevatten Bildgalleri Länkar Avgifter/Medlemskap
  Medlem  

A v g i f t e r / M e d l e m s s k a p
 

Inträde till Lerums Sportfiske:

   
Juniorer [Fom 12-19 år]
200 kr
 
Seniorer [Fom 20 år](hela familjen)
800 kr
*
Årsavgift:
J u n i o r e r
Fom 12 - 19 år
300 kr
 
S e n i o r e r
Fom 20 år
600 kr
Sambomedlemskap

400 kr

*
För betalande föreningsmedlemmar ingår också medlemskap i Sportfiskarna.
*
bankgiro: 327-0204
*
Adress:

Lerums Sportfiske & Fiskevårdsförening

Box 146

443 23 Lerum

Lerums Sportfiske har en allmän medlemsintagning till föreningen som gäller alla, den är i slutet av februari varje år. LSF styrelse beslutar om medlemsintagning. Du som blir antagen kommer att bli kallad till en introduktion om föreningen, om regler och vad föreningen förväntar sig av medlemmarna.

Då få slutar och kön är ganska lång för inträde i föreningen, ca 3-4 år, uppmanas Du att "tänka framåt" och komma in med Din medlemsansökan per post till oss snarast möjligt. Det datum som anges på ansökan är det datum som dessa sorteras in efter och i den ordning kommer intagning att ske.

Blankett för detta finns att ladda hem här. [l a d d a _ n e r]

//Styrelsen.

 

 
  | Om webbplatsen   | Tipsa en vän   |   lerumssportfiske@lsff.org